Proces potrage

Selekcijski proces

Definiranje potreba posla
Definiranje opisa posla i profila kandidata
Definiranje plana potrage
Istraživanje tržišta
Identificiranje potencijalnih kandidata
Oglašavanje pozicije u medijima
Reference
Pretraživanje baze kandidata
Pretraživanje putem Interneta
Telefonski intervju
Strukturirani intervju sa konzultantom
Izvještaji o kandidatima
Prezentacija Klijentu
Provjera referenci
Selekcija kandidata
Pregovaranje o plaći
Početak rada
Savjetovanje pri početku rada
Zadovoljavanje kriterija iz ponude
Njegovanje odnosa sa Klijentom